การคัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพ

การคัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพ

กระบวนการค้นคว้าและคัดสรรสารสกัดที่มีคุณภาพ ผ่านการวางสัดส่วนองค์ประกอบของสารผ่านศาสตร์ การแพทย์แผนไทย และศาสตร์ด้านชะลอวัย โดยคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรหลากหลายชนิด รังสรรค์ขึ้นเป็นสารประกอบสำคัญหลายกลุ่มให้กับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มากด้วยคุณภาพ และความปลอดภัย ผ่านการพิจารณาจาก องค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

The process of researching and selecting quality extracts through the proportioning of the composition of substances through the science of Thai traditional medicine And anti-aging science by a doctor who specializes in the use of natural extracts and various herbs. Created to be an important compound for many groups of health care products that are of great quality. and safety through consideration from Food and Drug Administration (FDA), Ministry of Public Health

Shopping Cart
Scroll to Top